práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíUchádzači o zamestnanie / Informácie o službách

Službu, ktorú naša spoločnosť Swk.Service, s.r.o. ponúka uchádzačom o zamestnanie sú odborné poradenské služby. Ako uchádzač o zamestnanie máte možnosť registrácie na našej webstránke ZDARMA. Registráciou získate možnosť prístupu ku každej voľnej pracovnej pozícií, alebo len k pozíciám o aké máte záujem, v závislosti od nastavenia Vášho osobného konta.

Každý uchádzač si môže vytvoriť agenta pracovných ponúk, prostredníctvom ktorého Vám budú oznámenia o voľných pracovných miestach zasielané emailom. Zároveň si môžete Vaše konto deaktivovať a opätovne aktivovať, v závislosti od hľadania zamestnania. Online služby vrátane registrácie a vytvorenie vlastného konta je službou nezáväznou a bezplatnou.

Výhody registrovania a vytvorenia si osobného konta sú:

  • možnosť výberu zo všetkých pracovných ponúk, alebo len z Vami určených pracovných ponúk
  • okamžité informovanie o voľných miestach emailom
  • registrovanie pre uchádzačov a vytvorenie konta zdarma
  • šetrí čas potrebný na vyhľadávanie voľných miest v iných inzerátoch, tlači...
  • každý zaregistrovaný uchádzač má možnosť zrušiť zasielanie voľných pracovných ponúk emailom - deaktivovať/zakryť si konto a opätovne obnoviť zasielanie ponúk - aktivovať/odkryť konto, podľa potreby.

Stránka sa nachádza v režime prestavby a preto má obmedzenú funkčnosť.

Ďakujeme záujemcom o trpezlivosť.

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíRegistrácia zamestnávateľa

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíRegistrácia uchádzača

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíVyhľadávanie práce

práca pracovné ponuky personálna agentúra sprostredkovanie zamestnania v zahraničíNajčastejšie otázky